Begravningen som blev flottans undergång

Utskrivet från: http://magotland.se/undergang

HUMA Marinarkeologi Gotland

Begravningen som blev flottans undergång

Det är nästan otroligt att Östersjön hittills har gett så pass få bevis på de många blodiga sjöslag som för mer än fyra hundra år sedan utspelade sig på dess vidder mellan den svenska och den förenade dansk-lübska flottan. Tiotals karaveller sjönk nära Öland och Bornholm, Gotland och Rügen. Fortfarande har man bara lyckats hitta ett av de många skeppen, som sjönk under dessa sjöslag. Fyndet gjordes tack vare attackdykare från före detta Östtyskland. Under militära övningar närheten av ön Rügen stötte de på en liten bronskanon med ovanlig konstruktion. Den bestod av två delar: ett bakstycke och ett åttakantigt eldrör – sådana brukade förekomma i Danmark på 1500-talet.

Militären överlämnade kanonen till Rostocks sjöhistoriska museum men markerade aldrig fyndets exakta koordinater på kartan. Undersökning av bottenavsnittet runt den upphittade kanonen ingick i sin tur inte i deras arbetsuppgifter. Därför var det först 1994 som marinarkeologer lyckades hitta vraket efter att ha kammat igenom kustvattnen med sonar.
Vetenskapsmän anser att de har hittat ”Hamborger Jegeren”, ett skepp från Hamburg, som arrenderades av Lübeck för att användas i kriget mot Sverige.

År 1558 fick Ryssland för första gången tillgång till Östersjön. Ivan den Förskräckliges styrkor, som hade besegrat det åldrande Livland, erövrade staden Narva. I och med det fick Ryssland en djup hamn, och därmed möjligheten att föra handel med Väst utan mellanhänder.

I april 1562 publicerade den svenske kungen ett mandat där han förbjöd all handel med Narva samt blockerade handeln genom att kapa handelsskepp. Snart följde preciseringar. Svenska, finska och estniska köpmän fick handla med Narva. Även de skepp, som gick in i svenska hamnar och betalade tull på sina varor, kunde passera blockaden fritt. Nu skulle Sverige ta över Revals roll som förmedlare i den ryska handeln. Bara genom att titta på 1562 års siffror kan man se hur pass framgångsrik kaparverksamheten hade varit. Svenskarna lyckades stoppa 32 handelsfartyg. Elva av dem tillhörde Lübeck.

De militära aktionerna på land pågick i den södra delen av Skandinaviska halvön där Danmark och Sverige hade en gemensam gräns. Motståndarna misslyckades gång på gång med att tillfoga varandra ett avgörande nederlag. Därför försökte både den danske och den svenske kungen att ödelägga så mycket som möjligt av det fientliga territoriet. Den svenska flottans framgångar visade sig vara viktigare än arméns framsteg, men de lät vänta på sig i nästan två år. Efter ett sjöslag mot den svenska flottan fortsatte den 39 skepp stora dansk-lübska eskadern till Visby för att begrava en amiral som blivit dödad. Lübeckarna hade först insisterat på att sätta kurs mot Danzig där man kunde reparera de stridshärjade skeppen.

Under natten efter begravningen bröt en fruktansvärd storm ut. Morgonen därpå möttes Visbyborna av en hemsk syn. Ett många kilometer långt strandavsnitt var fullständigt översållat med vrakdelar och döda kroppar. Tolv danska och tre lübska skepp förliste, stormen tog mellan fem och sju tusen liv. Som jämförelse hade Stockholms under den tiden nio tusen invånare.

Vem vet vilka gåtor som fortfarande döljer sig på botten nära Visbys stränder. Platsen för den dansk-lübska eskaderns undergång lyckades man aldrig undersöka helt och hållet. Utforskningarna under ledning av Gotlands länsmuseum stannade av då man inte hade tillräckligt med medel för att konservera de redan funna föremålen. Det Sjuåriga Nordiska kriget hade kostat tiotusentals liv på båda sidorna, och undergången av den dansk-lübska flottan vid Gotlands kust är bara en av dess många episoder.

Vill du läsa mer, klicka här

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland