Del två av föreläsningsserien på Länsmuseet

Utskrivet från: http://magotland.se/1059

Marinarkeologi gotland

Del två av föreläsningsserien på Länsmuseet

Rune Fordal berättade om de första spåren av den Dansk-Lübska flottans förlisning under 1960-talet och om de genomförda undersökningarna samt visade många bilder på fynden. Föreläsningen avslutades med att Rune själv berättade om fynden i utställningen.
 
Det avslutande föredraget hålls den 6 mars av Ilse Hammarström och Göran Ankarlilja om HUMA-projektet.
 
Länsmusets hemsida: www.lansmuseetgotland.se

Rune Rordal

Rune Fordal 

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland