Föreläsningsserie på Länsmuseet

Utskrivet från: http://magotland.se/1047

Marinarkeologi gotland

Föreläsningsserie på Länsmuseet

En föreläsningserie har inletts på Länsmuseet på Gotland den 7 februari. Den inleddes med att sjöofficeren Nils Modig föreläste om sjökrigen i Östersjön under 1500-talet. Nils berättade framför allt om det politiska läget, sjöstrider, stidsteknik och sjöartilleri. Han avslutade med att låta åhörarna lyssna till hur man använder en skeppspipa, liknande den i silver som finns i utställningen.

Nästa föredrag hålls den 21 februari av Rune Fordal, om de tidigare undersökningarna.
 
Det avslutande föredraget hålls den 6 mars av Ilse Hammarström och Göran Ankarlilja om HUMA-projektet.
 
Länsmusets hemsida: www.lansmuseetgotland.se/2027

Nils Modig
Nils Modig

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland