Öppning av unik utställning på Gotlands Länsmuseum i Visby

Utskrivet från: http://magotland.se/1038

Marinarkeologi gotland

Öppning av unik utställning på Gotlands Länsmuseum i Visby, den 15 december 2007

Länsmuseet på Gotland öppnade den 15:e december 2007 en helt ny och unik utställning om den hemska natten den 28-29 juli 1566, när mer än 5 000 människor dog i en häftig storm utanför Visby hamn. Utställningen visar föremål från de 15 krigsskeppen tillhörande den Dansk-Lübska flottan som förliste under det Nordiska sjuårskriget. Dagen innan den officiella öppningen, bjöds lokalmedia på Gotland in för att informeras om utställningen och de kommande marinarkeologiska aktiviteterna på undersökningsområdena. Inledningsvis berättade Malin Lindqvist från Länsmuseet om föremål från tidigare marinarkeologiska undersökningar, bland annat de som gjorts vid Visby Hampfabrik och Brissund.

Nord Stream som för närvarande har åtagit sig att utföra en av de mest rigorösa havsbottenundersökningarna någonsin inför byggandet av den planerade naturgasledningen genom Östersjön sponsrar utställningen. Nord Stream och AquaArkeologen har mycket gemensamt i att visa sitt ansvar för marin arkeologi och undervattensforskning. Att vara medveten om Östersjöns fascinerande kulturarv och dess unika ekosystem samt att dela med sig av kunskapen genom att stödja denna internationella forskningsundersökning är av stor vikt för Nord Stream.

Under våren-sommaren 2008 kommer flera marinarkeologiska undersökningar att genomföras på förlisningsområdena på Gotland. Förhoppningen är att nya föremål som påträffas ska kunna föras direkt till utställningslokalen. Dessutom planeras flera event under våren och sommaren där allmänheten kan få insyn i hur undersökningarna genomförs. Den nuvarande utställningen på Länsmuseet kommer att visas ett år framöver.

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland