Den hemska natten 1566

Utskrivet från: http://magotland.se/1033

Marinarkeologi gotland

Den hemska natten 1566

– En unik utställning av de värsta katastroferna i Östersjöns historia

Länsmuseet på Gotland öppnar den 15:e december 2007 en helt ny utställning med många föremål som inte visats tidigare. Utställningen är öppen till 15 dec 2008 och den utgör en del i projektet Heritage Underwater – Martime Archaeology Gotland (HUMA) som leds av AquaArkeologen och stöds av Nord Stream. Utställningen kommer att visa flera fynd från den flottan som förliste utanför Visby hamn 1566 under det Nordiska sjuårskriget. Utställningen illustrerar därför en viktig historisk händelse om kampen över herraväldet på Östersjön och ytterst kampen om den svenska tronen.

Program för utställningen
Tid: lördagen den 15:e december kl 13.00
Plats: Länsmuseet på Gotland, Fornsalen

Talare under dagen

Bertil Bäckström, chef Publika avdelningen hälsar välkommen.

Malin Lindquist, berättar om arbetet med utställningen.

Rune Fordal berättar om fynden som han bärgade för 20-30 år sedan.

Göran Ankarlilja, berättar om dagens arbete och HUMA projektet.

Irina Vasilyeva från Nord Stream, om värdet av att sponsra kulturhistoria.

I utställningen visar Länsmuseet föremål från tidigare marin-arkeologiska undersökningar, bland annat de som gjorts vid Visby Hampfabrik och Brissund. Med hjälp av bilder, kartor och föremål försöker utställningen ge en bild av händelsen men även berätta om de vapen och den ammunition som användes under 1500-talet.

Sommaren 2008 genomförs nya marinarkeologiska undersökningar av förlisningsområdena. Förhoppningen är att nya föremål som påträffas ska kunna föras direkt till utställningslokalen.

Mer information
För mer information om HUMA projektet besök: www.huma-gotland.se eller kontakta Göran Ankarlilja, e-mail: aquaarkeologen@telia.com, Mob. 0708-20 57 75

För mer information om Nord Stream besök: www.nord-stream.se

Bilder från utställningenPARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland