Kanonen framme i Göteborg

Utskrivet från: http://magotland.se/1021

Marinarkeologi Gotland

Kanonen framme i Göteborg

Kanonen kom till Göteborg fredagen den 21 sep till Studio Västsvensk Konservering utan problem och har sänkts i ett renande vattenbad. Kanonen kommer att dokumenteras genom att skannas med laserteknik och arbete med en kopia börjar. AqA 25sep07.

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland