Startsidan

Utskrivet från: http://magotland.se/1001

HUMA Marinarkeologi Gotland

Ett marinarkeologiskt projekt på Gotland

HUMA-projektets (Heritage Underwater Maritime Archaeology) inriktar sig på forskning kring Gotlands undervattensarv. Ett arv som gömmer många förlista fartyg och därmed information om livet i gångna tider. Fokus ligger på den dansk-lybska flottan som drabbades av en fruktansvärd storm på Visby redd 1566.

HUMA - Info juni 2012

Projektledare Göran Ankarlilja

Efter fyra säsonger i fält håller vi på att göra en summering av vad vi utfört i projektet och kommit fram till. De tidigare tryckta magasinen från 2008, 2009 och 2010 finns nu för nedladdning i PDF-format här på svenska och engelska under rubriken Magasin. Vi också börjat att presentera artiklar från våra medarbetare i projektet under rubriken Artiklar.
Under Projekt organisation finns en kort presentation om oss som leder projektet. Om du själv har skrivit eller har några bra länkar till något publicerat som vi inte har tagit upp här eller intressant litteratur så är vi intresserade. Vi tror på så sätt att vi lättare kan informera flera intresserade, särskilt bra för dig som inte besöker Sverige och Gotland så ofta. Du som besöker Gotland kan se några föremål utställda på Gotlands Museum i Visby och utställningen med kanonkopian i Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde, välkommen!

Fältundersökningar under 2012 genomförs 23 till 27 juli. Vi arrangerar en fältvecka med inventering där vi söker nya vrakplatser inför kommande undersökningar. Vi utgår från Själsö hamn som ligger norr om Visby

De 28 juli håller vi ett föredrag om förlisningen i samband med gudtjänsten som börjar kl 18:00 i Visby Domkyrka.
Den 29 juli arrangerar vi minnesdagen i samarbete med Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde mellan kl 11-18. Vi visar utställningen och vår verksamhet samt håller föredrag.

Vi är glada och tackar för att vår huvudsponsor Nord Stream är med oss även i år och gratulerar till att de nu pumpar gas till ett energibehövande Europa, snart i två pipelines.

image


PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland